Skip to main content Skip to search

Tất cả Thuế

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 11 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1.Áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành Tại Công văn 10847 của…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 10 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1. Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 9 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN,… 1. Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/8/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Về chính…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 8 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1. Công văn số 2921/TCT-CS ngày 03/8/2021 về hạch toán chi phí được trừ đối…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 7 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1. Công văn số 2212 / TCT-CS ngày 21/6/2021 về thuế chính sách đối với…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 6 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, lệ phí trước bạ,… 1. Công văn số 1684/TCT-CS ngày 24/5/2021 hướng dẫn về chính sách thuế…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 5 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, lệ phí trước bạ,… 1. Công văn số 1229/TCT-KK ngày 23/4/2021 về kê khai thuế GTGT địa…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 4 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, lệ phí trước bạ,… 1. Công văn số 861/TCT-DNL ngày 29/3/2021 về kê khai đối với số…

Read more