Skip to main content Skip to search

Dịch vụ chuyển giá

Chuyển giá giúp các tổ chức quản lý rủi ro chuyển giá, tuân thủ chính sách và pháp luật và thiết kế các chính sách chuyển giá hiệu quả.

TẠI SAO TƯ VẤN CHUYỂN GIÁ QUAN TRỌNG?

Cùng với các công ty đa quốc gia đang tìm cách cạnh tranh hiệu quả trên thị trường toàn cầu, các giao dịch xuyên biên giới giữa các công ty liên quan đang gia tăng cả về số lượng và độ phức tạp.
Trước xu hướng này, cơ quan thuế trên toàn thế giới đang ngày càng nhạy cảm với những cách thức chuyển giá ảnh hưởng đến doanh thu thuế ở mỗi quốc gia. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang đáp ứng bằng cách tăng cường hệ thống pháp lý, thực hiện các yêu cầu khắt khe hơn về hồ sơ thuế và áp dụng các hình phạt đối với các vi phạm.

TẠI SAO TÔI NÊN CHỌN DAAC NHƯ LÀ TƯ VẤN?

Sắp xếp các chuyên gia chuyển giá tập trung vào ngành và cách tiếp cận đa ngành cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng các chiến lược giá hiệu quả và đảm bảo tuân thủ.
Chúng tôi tin rằng, trước hết, bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào cũng phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc vững chắc và bảo vệ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tận dụng một phương pháp tư vấn, tức là chúng tôi luôn xem xét các mục tiêu kinh doanh, yêu cầu hoạt động và thực tiễn hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra hiệu quả thuế và giảm rủi ro về những thách thức tiềm ẩn xuất phát từ cơ quan thuế.

DAAC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

– Tài liệu và dịch vụ tuân thủ
– Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước khi kiểm tra thuế
– Thỏa thuận xác định giá trước
– Thủ tục của cơ quan có thẩm quyền
– Lập kế hoạch chuyển giá
– Phân tích chuỗi cung ứng