Skip to main content Skip to search

Dịch vụ kế toán

Bộ phận kế toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định của Hội đồng quản trị. Kế toán, thống kê và cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt được tình hình hiện tại của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra quyết định phù hợp để đáp ứng với những thay đổi của môi trường. kinh doanh.
Với đội ngũ chuyên gia kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do DAAC cung cấp luôn làm hài lòng khách hàng.
Dịch vụ kế toán do DAAC cung cấp bao gồm:
1. Thiết lập hệ thống kế toán
• Tư vấn cho khách hàng lựa chọn hệ thống kế toán phù hợp với tình hình kinh doanh và đặc điểm hoạt động của khách hàng tuân thủ Hệ thống kế toán Việt Nam hoặc Chuẩn mực kế toán quốc tế, hoặc các quy định khác;
• Dịch vụ đăng ký hệ thống kế toán;
• Dịch vụ tư vấn về lựa chọn và triển khai phần mềm kế toán;
• Dịch vụ tư vấn để thiết lập một hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với yêu cầu hoạt động và báo cáo của khách hàng;
• Dịch vụ tư vấn trong việc thiết lập hoặc cải thiện hệ thống chi phí.
2. Dịch vụ kế toán quản trị
Thực hành kế toán quản trị ngày càng tăng của chúng tôi được biết đến vì khả năng mang lại nhiều giá trị hơn cho bộ phận kế toán và tăng quyết định tạo ra vai trò của kế toán trưởng. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều loại, từ phức tạp như xây dựng hệ thống quản lý kế toán hiệu quả đến thực hiện các chức năng quản lý kế toán phổ biến hơn như chuẩn bị ngân sách, dự đoán, quản lý chi phí, quản lý chi phí chiến lược, phân tích kinh doanh và các loại khác.
3. Giữ sổ sách và các dịch vụ kế toán khác
Đối với một số doanh nghiệp, gia công phần mềm thường tiết kiệm và hiệu quả hơn. Bằng cách giao phó công việc kế toán cho DAAC, khách hàng có thể giải phóng nguồn nhân lực của mình để tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của họ và phần còn lại chắc chắn sẽ được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên nghiệp với mức giá rất cạnh tranh.
Nếu công việc kế toán đã được thực hiện tại công ty và khách hàng vẫn cần sự đảm bảo chất lượng của kế toán, thì với DAAC, chúng tôi cũng có thể xem trước kế toán khách hàng và giúp khách hàng chuẩn hóa. phải báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và quản lý.