Skip to main content Skip to search

Dịch vụ kiểm toán

DAAC cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế để giúp khách hàng tăng cường tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin tài chính. Thông tin này sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác. DAAC hoạt động theo luật pháp và Phương pháp kiểm toán DAAC.

Phương pháp này được thiết kế để vượt trội so với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế và tất cả các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi từ các công ty thành viên trên khắp thế giới đều được hướng dẫn bởi cùng một phương pháp, quy trình và tài liệu phương pháp. Tất cả các kiểm toán viên thường xuyên tham dự các khóa đào tạo để cập nhật kiến ​​thức.

Trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin chất lượng cao là một tính năng đặc biệt của quy trình kiểm toán của DAAC. Phương pháp kiểm toán của chúng tôi được củng cố bởi một cam kết không xảy ra bất ngờ, bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào cũng được thông báo sớm. Lượng thời gian chúng tôi sử dụng trong lĩnh vực này và các cuộc thảo luận trao đổi thường xuyên giúp tạo ra mối quan hệ làm việc chặt chẽ hơn và đưa ra các đánh giá trong thế giới thực và phát hiện sớm các vấn đề mới.

DAAC tin tưởng vào khả năng của các thành viên điều hành quan trọng có nhiều kinh nghiệm và thẩm quyền đưa ra các quyết định kế toán có giá trị như cam kết của công ty. Với các thành viên điều hành có thẩm quyền như vậy, với văn hóa “làm việc cùng nhau” của công ty và sự tư vấn liên tục của khách hàng, các giải pháp của chúng tôi cho các vấn đề liên quan đến toán học phát sinh trong quá trình kiểm toán rất nhanh chóng, dứt khoát và nhất quán.

Chất lượng, tính toàn vẹn và độc lập

DAAC có quy trình kiểm soát chất lượng riêng mà tất cả các công ty thành viên phải tuân thủ, cũng như được kiểm toán độc lập bởi Bộ Tài chính và Hiệp hội Kế toán viên công chứng Việt Nam. Ngoài ra, tất cả các mối quan hệ của chúng tôi được đánh giá bởi Thanh tra dịch vụ khách hàng độc lập, nơi chúng tôi thu thập phản hồi trực tiếp từ khách hàng về chất lượng dịch vụ và dịch vụ tổng thể.

Chúng tôi thực hiện các bước nghiêm ngặt để đảm bảo các xung đột tiềm năng được quản lý cẩn thận và hiệu quả. Là một hệ thống theo dõi độc lập tự động và tinh vi giúp các nhóm dự án kiểm tra, phê duyệt và xác minh mối quan hệ dịch vụ của DAAC với các đơn vị kinh doanh trên toàn thế giới. giới tính. Đây là một hệ thống bắt buộc cho các nhóm dịch vụ khách hàng và hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.