Skip to main content Skip to search

Dịch vụ thuế

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về hệ thống thuế nội địa, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng phân tích các vấn đề thuế phức tạp nhất để đạt được giải pháp tốt nhất cũng như giảm gánh nặng thuế. thấp nhất Chúng tôi tự hào tiết kiệm mỗi đô la cho khách hàng của chúng tôi. Trong những năm qua, tư vấn thuế của chúng tôi đã đạt được danh tiếng trong lĩnh vực kinh doanh này với hai loại dịch vụ chính, bao gồm:

1. Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế
Đăng ký, khai báo và hoàn thiện thuế chính xác sẽ giúp khách hàng tránh được các khoản phạt thuế không cần thiết và trong một số trường hợp, số tiền này quá lớn đến nỗi có thể làm hỏng hoạt động kinh doanh hàng ngày. của doanh nghiệp. Tại DAAC, chúng tôi luôn hiểu những khó khăn của khách hàng khi chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan. Do đó, chúng tôi đã không ngừng mở rộng và phát triển dịch vụ này để hỗ trợ khách hàng giảm bớt gánh nặng hành chính không cần thiết. Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện công việc này hoặc sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin cần thiết để đảm bảo họ thực hiện chúng theo cách hiệu quả nhất.

2. Lập kế hoạch, xem xét và tư vấn thuế
Những dịch vụ này đòi hỏi các chuyên gia có kiến ​​thức sâu rộng về hệ thống thuế tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia thuế trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế sau:
• Lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân bao gồm cơ cấu lại thu nhập;
• Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp để đạt được các lợi ích và ưu đãi thuế tốt nhất;
• Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng;
• Xem xét thuế định kỳ để phát hiện các vấn đề thuế mới nổi cần được xử lý ngay lập tức;
• Kiểm tra và báo cáo định mức tiêu thụ nguyên liệu – là cơ sở để xác định thuế xuất nhập khẩu của khách hàng;
• Rà soát thuế và dịch vụ tư vấn cho từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là xử lý các trường hợp khách hàng không đồng ý với kết quả của Cơ quan thuế từ hồ sơ kiểm tra quyết toán thuế.