Skip to main content Skip to search

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Mạng lưới toàn cầu bao gồm các chuyên gia Dịch vụ Pháp lý giàu kinh nghiệm của DAAC, những người sử dụng kiến ​​thức về kế toán, khảo sát, thông tin, công nghệ, kinh tế và kỹ năng công nghiệp cùng với các chuyên ngành khác nhau. Pháp luật toàn cầu nhất quán để giúp giảm thiểu rủi ro mất uy tín và tổn thất thương mại, và nâng cao giá trị thu được từ các hợp đồng hiện tại.
Bản chất của kinh doanh luôn thay đổi đã tạo ra những cơ hội mới, nhưng cũng có những rủi ro mới và những thách thức tiềm năng, bao gồm:

  • Sự gia tăng tinh vi trong lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố
    luật pháp và quy định phức tạp hơn, một số luật và quy định có phạm vi địa lý mở rộng
  • Những thách thức công nghệ đang gia tăng tranh chấp xuyên biên giới phức tạp
  • Cạm bẫy phát sinh từ việc mở rộng sang các thị trường mới nổi
    phụ thuộc vào các đối tác kinh doanh xa lạ, các kênh cung cấp và phân phối phức tạp hơn
  • Trộm cắp và lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ
  • Các tổ chức giám sát hiệu quả và phản ứng nhanh với các tình huống có khả năng gây thiệt hại như những tình huống này sẽ có khả năng xử lý nhanh hơn và thành công các tình huống này, đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến tài chính, uy tín và hoạt động.

CÁCH THỨC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cung cấp lời khuyên hiệu quả và thiết thực để giúp các doanh nghiệp khách hàng xử lý các vấn đề sau:
– Điều tra về gian lận, hành vi sai trái và tham nhũng
– Giám sát quỹ, tài sản, công ty và cá nhân
– Tranh chấp thương mại
– Tuân thủ luật lệ
– Quản lý rủi ro mua hàng kinh doanh
– Quyền sở hữu trí tuệ và quản lý hợp đồng
– Ngăn chặn và phát hiện gian lận và tội phạm tài chính
– Chúng tôi cũng có thể triển khai các công cụ công nghệ để hỗ trợ khách hàng xử lý hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu và tài liệu, để quản lý và xuất bản các tài liệu quan trọng hoặc phát hiện gian lận, điểm yếu và cơ hội kinh doanh từ dữ liệu kinh doanh.