Skip to main content Skip to search

Giới thiệu

TỔNG QUAN

DAAC là một công ty tư vấn thuế chuyên nghiệp, tự hào được xếp hạng là một công ty tư vấn thuế hàng đầu Việt Nam bởi các nhà đầu tư quốc tế.

Các doanh nghiệp vốn nước ngoài đã / đang sử dụng dịch vụ tư vấn thuế / kế toán và quản lý rủi ro của DAAC bao gồm Hwaseung Vina; Hóa chất Hwaseung Việt Nam; Mạng lưới Hwaseung Việt Nam; Kaoten Việt Nam; Shinwon Việt Nam; White Feathers International, Weichen, Vy Thành, Oval Việt Nam, Sang Fang, Master Sofa, Thousand Crane Vietnam, KinSei, Shing Mark, Sai Gon Allied Technologies, Chiu Yi Vietnam,

DAAC làm việc với các tổ chức (bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Chuyên gia quản lý rủi ro, Kiểm toán viên nội bộ và Trưởng phòng chuyên môn) để giúp họ hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro và phát triển các hệ thống và biện pháp kiểm soát thực tế. Chúng tôi cho khách hàng thấy sự khác biệt giữa ác cảm rủi ro và nhận thức rủi ro.

Phấn đấu cho sự phát triển của doanh nghiệp, quản lý các rủi ro liên quan và tuân thủ các quy định của pháp luật đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế. Đánh giá sự thành công của sự cân bằng này thường khó khăn vì nó dựa trên một hệ thống đo lường duy nhất hoặc thước đo hiệu suất. Để phân biệt các cấp, tất cả các tổ chức phải xác định mức độ rủi ro liên quan

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Gần 20 sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Kế toán / Cử nhân Kinh tế / Thạc sĩ từ các trường đại học tài chính kế toán có uy tín trong và ngoài nước với tư duy logic và cách chuyên nghiệp / chuyên nghiệp, họ cam kết với bạn và bạn cũng như những người đã / sẽ / sẽ sử dụng Các dịch vụ của DAAC để tiết kiệm thời gian / tiết kiệm chi phí / nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

Với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán hàng đầu, ông Cảnh có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, và các dịch vụ khác như thiết lập kiểm soát nội bộ, Tư vấn lập báo cáo không chuyển giá.. cho các Công ty đa quốc gia cũng như các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam.

Đoàn Đức Cảnh

Phó giám đốc DAAC (0971 188 979)
Với hơn 12 năm kinh nghiệm, ông An là chuyên gia tư vấn về Công ước tránh nộp thuế hai lần, thuế nhà thầu nước ngoài; báo cáo chuyển giá; đóng góp dữ liệu chứng minh các doanh nghiệp không thực hiện định giá chuyển nhượng và các vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, ông An là thành viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Việt Nam; Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam và Hiệp hội kế toán viên được chứng nhận (ACCA).

Trần Văn An

Phó giám đốc DAAC (0903 981 921)
Bà Văn có hơn 12 năm kinh nghiệm về Kiểm toán và Tư vấn cho các công ty vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc biệt là các tình huống liên quan đến rủi ro và tiềm năng thuế. Gần đây, cô đã trở thành một chuyên gia tư vấn / đánh giá và chuẩn bị kế hoạch thuế cho tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Hơn nữa, bà Trang là thành viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Việt Nam và Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam.

Trần Thị Văn

Giám đốc DAAC (0938 866 083)

Mỹ Phương

Chuyên viên tư vấn DAAC (0932 663 870)

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

Phục vụ khách hàng của chúng tôi có nghĩa là nhiều hơn là cung cấp một mức độ cao về năng lực kỹ thuật. Nó cũng có nghĩa là một cam kết coi vấn đề của bạn là vấn đề của chúng tôi. Đây là những gì làm cho chúng tôi độc đáo. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn và có lợi nhuận là mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng phán đoán kinh doanh hợp lý và các ứng dụng sáng tạo về các kỹ năng chuyên nghiệp của chúng tôi để giúp khách hàng của chúng tôi phát triển.