Skip to main content Skip to search

Hỗ trợ tài chính

HỆ THỐNG XÂY DỰNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hệ thống báo cáo tài chính được thiết kế để tổng hợp và trình bày tình hình chung về tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty trong một năm. tài chính. Để xây dựng một hệ thống báo cáo tài chính hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của chủ sở hữu, nhà đầu tư và các bên liên quan, Công ty phải có một hệ thống kế toán vững chắc và đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại, Công ty thường gặp phải các vấn đề như hệ thống kế toán chưa hoàn thiện; Bộ máy kế toán cồng kềnh nhưng hoạt động kém hiệu quả; Hệ thống sổ kế toán thiếu tính nhất quán và nhất quán trong kế toán; Báo cáo tài chính chưa tiết lộ đầy đủ thông tin của Công ty, … gây ra rủi ro trong khía cạnh quản lý tài chính và thuế. Do đó, Công ty đang lãng phí thời gian, tiền bạc và nguồn lực để giải quyết những vấn đề này nhưng không hiệu quả.

Là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi hỗ trợ bạn hoàn thành hệ thống báo cáo tài chính theo đặc điểm hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi sẽ giúp Công ty xây dựng và hoàn thiện bộ máy kế toán; xây dựng quy trình vận hành của bộ máy kế toán; Chuẩn hóa hệ thống kế toán; Thiết lập quy trình kế toán kế toán; Thiết lập quy trình luân chuyển tài liệu; Thiết lập hệ thống báo cáo cụ thể phù hợp với mô hình và lĩnh vực của Công ty.

Lợi ích từ các dịch vụ này giúp Công ty có một hệ thống báo cáo tài chính hoàn chỉnh, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về kế toán và thuế với các quy trình kế toán, quyết toán thuế theo các đặc điểm của ngành nghề kinh doanh dễ sử dụng, kiểm tra và đối chiếu trong Công ty và các bên liên quan theo yêu cầu. Hiệu quả cao nhưng chi phí dịch vụ hợp lý, công ty của bạn có thể yên tâm trong việc quản lý tất cả các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO CHÍNH PHỦ

Trong một môi trường kinh doanh hiện đại, một khoảnh khắc có thể quyết định sự phát triển của một tổ chức. Để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn, Công ty đòi hỏi phải có một hệ thống báo cáo quản lý vững chắc làm cơ sở dữ liệu để phân tích và xây dựng chiến lược của chủ sở hữu. và tối đa hóa giá trị của Công ty.

Hiện nay, các công ty Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng hệ thống báo cáo quản lý phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty và vận hành hệ thống thành các quyết định chiến lược của Công ty.

Để giải quyết những khó khăn và trở ngại mà Công ty đang gặp phải, với đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm DAAC sẽ giúp công ty của bạn: Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý theo nhu cầu và mục đích quản lý của Ban điều hành và cấp quản lý trong Công ty theo từng loại hình kinh doanh; Hệ thống báo cáo phân tích dữ liệu tài chính và phi tài chính; Phát triển quy trình luân chuyển, lưu trữ dữ liệu và báo cáo một cách khoa học và có hệ thống; Xây dựng quy chế quản trị; Tư vấn vận hành hệ thống quản lý.

Với một hệ thống báo cáo quản lý hiệu quả, Ban điều hành sẽ được cung cấp kịp thời các thông tin chính xác và đáng tin cậy để đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh và xây dựng nền tảng. thiết lập chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho Công ty và lựa chọn mô hình tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp cũng như áp dụng các chính sách kinh tế và tài chính và thuế tối ưu hóa chi phí trong hoạt động của mình để tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Công ty để tăng giá trị của Công ty trên thị trường.

ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN

Kế toán thực hiện công việc của họa sĩ vẽ bức tranh toàn cảnh của Công ty thông qua các số liệu và dữ liệu kế toán, vì vậy kế toán có tầm quan trọng rất lớn trong công ty. ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động của Công ty. Nhưng, hiện nay, hầu hết các công ty không có một hệ thống kế toán hoàn chỉnh với nhân sự kế toán yếu, dẫn đến sai sót trọng yếu trong kế toán vì chúng không phù hợp với các quy định kế toán và thuế hiện hành. hành.

Để giúp Công ty hoàn toàn yên tâm trong các hoạt động kinh doanh của mình, DAAC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để xem xét và hướng dẫn kế toán kế toán; Xem xét kế toán kế toán cùng với Xem xét hệ thống chứng từ kế toán thông qua Quy định và Chính sách kinh doanh để đảm bảo lưu trữ đầy đủ theo tính chất của doanh nghiệp, phù hợp với bằng cấp kế toán Quy định và các quy định pháp lý có liên quan và giúp Công ty tối ưu hóa chi phí của công ty thuế thu nhập theo quy định của pháp luật; Xem lại sổ sách kế toán; Xem lại báo cáo tài chính …

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ duy trì một hệ thống kế toán và hệ thống kế toán mạnh mẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định. kế toán, luật thuế và các quy định hiện hành khác có liên quan. Giúp Công ty tránh những rắc rối do sai sót trong quá trình kế toán và kế toán, đồng thời yên tâm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh và phát triển bền vững.

QUY HOẠCH NGÂN SÁCH VỐN

Để giải quyết mâu thuẫn giữa chi phí vốn và lợi nhuận và cân bằng lợi ích của hai xung đột này, mang lại giá trị tối ưu trong quá trình sản xuất và kinh doanh, Công ty cần xây dựng mô hình vốn hiệu quả, hoặc lập kế hoạch ngân sách vốn cho sản xuất và hoạt động kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoạt động liên tục với hiệu quả vốn tối ưu.
DAAC với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp Công ty xây dựng kế hoạch ngân sách hiệu quả và phù hợp với loại hình hoạt động của Công ty thông qua việc thu thập, đánh giá và phân loại thông tin. Công ty tài chính từng hạng mục; Xác định vốn hoạt động và cơ hội tối ưu hóa chi phí; Thiết kế và thiết lập hệ thống quản lý, vận hành hiệu quả kế hoạch ngân sách; Thiết lập một cách tiếp cận hiệu quả hơn để lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo dòng tiền.

Áp dụng mô hình lập kế hoạch ngân sách tối ưu với việc cân bằng chi phí vốn và lợi nhuận mang lại cho Công ty, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện và quy trình vận hành linh hoạt hơn; cân bằng cung và cầu được đơn giản hóa, tăng tính minh bạch và giảm độ phức tạp, giúp việc ra quyết định hiệu quả hơn; Đồng thời, nó làm giảm đáng kể chi phí vốn trong các quy trình từ sản xuất đến kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận của công ty.

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TIỀN

Chiến lược tài chính đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của Công ty, đồng thời nắm giữ dòng tiền cũng nhằm thực hiện các giao dịch thường xuyên của Công ty, đầu cơ và đầu tư vào các dự án khác. Hiện tại, các công ty phải đối mặt với những khó khăn như không có chiến lược tài chính cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh thông thường và phát triển theo từng giai đoạn. Do đó, rất dễ khiến dòng tiền hoạt động bị thiếu, hoặc lãng phí chi phí cơ hội khi không khai thác hiệu quả của dòng tiền.

Là một tổ chức tư vấn hàng đầu, đội ngũ chuyên gia Quản lý Tài chính của chúng tôi, với các kỹ năng phù hợp theo thời gian và hoàn cảnh, sẽ hỗ trợ công ty của bạn phát triển chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền. , cung cấp sự tự tin và hiệu quả trong hoạt động của bạn như sau: Cung cấp giải pháp tối ưu hóa ngân sách và quản lý dòng tiền, bằng cách xác định và phân tích rủi ro và khiếm khuyết của chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền đưa ra khuyến nghị về thiết kế lại quy trình quản lý, tối ưu hóa hoạt động của công ty dòng tiền; Thiết kế và tư vấn về việc thực hiện các hệ thống quản lý tiền và thanh khoản, bao gồm lập kế hoạch, quản lý và báo cáo quy trình, đơn giản hóa và tư vấn về tái cấu trúc tài chính, cơ cấu nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động; và tư vấn quản lý vốn lưu động.

Thông qua tư vấn chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền, Công ty giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty để đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược. chiến lược và mục tiêu tài chính với chi phí hợp lý và nâng cao giá trị của Công ty từ hiệu quả của chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.