Skip to main content Skip to search

Tin tức

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 5.2022

                                                       BẢN TIN THUẾ THÁNG 5 NĂM 2022        DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BHXH  … I.CÔNG VĂN Công văn số 1459/TCT-CS ngày 6/5/2022…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 4.2022

  DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BHXH  …     1.Công văn số 982/TCT-CS ngày 1/4/2022 về miễn tiền thuê đất phần diện…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 01.2022

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BHXH  …   I. Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 11 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1.Áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành Tại Công văn 10847 của…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 10 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1. Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 9 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN,… 1. Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/8/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Về chính…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 8 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, mới nhất chính sách về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, hóa đơn,… 1. Công văn số 2921/TCT-CS ngày 03/8/2021 về hạch toán chi phí được trừ đối…

Read more