Skip to main content Skip to search

Tin tức

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 3 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về thuế TNCN, thuế TNDN,… 1. Công văn số 615/TCT-CS ngày 11/3/2021 về hoạt động chuyển nhượng vốn Trường hợp bên chuyển nhượng vốn…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 2 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về thuế nhà thầu, thuế TNCN, thuế TNDN,… 1. Công văn số 71/TCT-CS ngày 8/1/2021 về chính sách thuế nhà thầu Trường hợp Công…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ THÁNG 01 NĂM 2021

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về hóa đơn, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN,… 1. Công văn 13/TCT-CS ngày 4/1/2021 về hóa đơn Về nguyên tắc, Phiếu xuất kho…

Read more

ĐIỂM TIN THUẾ KỲ 02 THÁNG 12 NĂM 2020

DAAC xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng những thông tin, chính sách mới nhất về hướng dẫn khấu trừ thuế, thuế TNCN, hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT,… 1. Công văn 5079/TCT-DNL ngày 30/11/2020 về hướng dẫn khấu…

Read more